เมนูหลัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เมนูแนะนำสำคัญ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

4211412
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
307
2025
11089
4134594
15992
90949
4211412

Your IP: 3.239.2.192
Server Time: 2023-12-08 02:58:16

Login Form

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
Download Driver Printer New RISO 413
Download Driver Printer RICOH 402
00-เอกสารฝ่ายนโยบายและแผนงาน (28 ก.ย. 2564) 1863
สมุดบันทึกการคุมงานก่อสร้าง (กลุ่มบริหารงบประมาณ) 951
แบบฟอร์ม และขั้นตอนการทำบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2564 1061
ข้อมูล รายชื่่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 4 ก.พ. 2564 2049
ใบเช็คชื่อชุมนุม,กำหนดการสอบ (09/09/2563) 2441
การทำ ปพ5 ในภาค 1 ปี 2563 (ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563) 3395
ขั้นตอนการจัดทำหน้าบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2563 1490
คู่มืองานเมนูจัดซื้อ-จัดจ้าง (ลงเมื่อ 21 พ.ค. 2563) 1357
แบบฟอร์มใบเสนอราคา และแบบฟอร์มสำรองจ่าย (24/3/2563) 1254
รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 (11/พ.ย./2562) 1911
จากงานพัฒนาผู้เรียน คุณครูสมชาย (กิจ) ปรับปรุง 8/11/2562 1449
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว (11/7/2562) 1413
ข้อมูลบัตรล่าสุด ( 4/7/2562 ) 1274
จากงานนิเทศ : แบบบันทึกตรวจเยียมชั้นเรียน ( 5/6/2562 ) 2143
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562 (29/5/2562) 2804
จากงานพัฒนาผู้เรียน ครูสมชาจ กิจสุวรรณ 1504
SAR กลุ่มสาระ 61 ปรับแก้ (3/4/2562) 2774
ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคคล ( 15/3/2562) 1797
ใบขออนุญาตผู้ปกครอง กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 1158
Download Font -> Js Chulee 8962
โครงสร้างการบริหารและพรรณนางาน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 2597
อบรมวันที่ 24 พ.ย. 2561 1197
ตัวชี้วัดสวนพฤษศาสตร์,ประมวลรายวิชา,สุขศึกษา จาก ครูนวลสวาสดิ์ 1221
โปรแกรม Logbook Teacher เวอร์ชั่น 5ต.ค.61 1708
ฟอร์มราชการ มาตรฐาน 1530
เอกสารส่งครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 ( 16 ส.ค. 2561) 10913
ครูดีไม่มีอบายมุข 2561 (25/7/2561) 19054
ปกเอกสารวิชาการ ( 19 ก.ค. 2561) 2037
โปรแกรม Logbook และคู่มือ Logbook (15/7/2561) 1367
แบบบันทีกการจัดสอน,การสอนซ่อมเสริม ฯลฯ ( 25/6/2561 ) 32662
แบบฟอร์มการมีส่วนร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (6/6/2561) 30665
การทำ ปพ.5 ปีการศึกษา 2561 (31/5/2561) 18172
เอกสารส่งเบิกการอบรม คูปอง 10,000 บาท โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม (31/5/2561) 1358
แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21และว17 (15/5/2561) 32063
เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560, ว22/2560 และ Logbook (15/5/2561) 1591
คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17-2552 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (15/5/2561) 183854
แบบประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ ว21 (15/5/2561) 53436
แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2561 ( 16/2/2561) 3158
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ( 16/2/2561 ) 1748
คำนวณค่าเฉลี่ย-S.D.-ผลการเรียนและแปลผลแบบสอบถาม-22560 (30/1/2561) 1920
แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ5ภ2ปี60 ) 13208
สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ธควผ01) 3707
Template Powerpoint 4620
OBECQAฟอร์ม6หมวด 7573
วิธีโหลดเอกสารลงเครื่อง 1201
เอกสารประกอบการรายงานผลการอบรม ประชุม สัมนา 1454
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 2560 23688
รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ 1430
เอกสารส่งเรื่องขอยืมเงิน การอบรมของครู 1244
แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 15551
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 2559-2560 18408
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10550
ขั้นตอนการใช้งาน Internet Wifi ในโรงเรียน ธ.ค. 7232
แบบบันทึการเยี่ยมบ้าน 2560 2364
เอกสารวันอบรม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2560 1402
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล 21074
คู่มือวัดผล ปรับปรุงปี 2560 5381
ไฟล์ถูกซ่อนทำอย่างไร 1161
แบบประเมินลดเวลาเรียนของครู (ครูสมชาย กิจ) 1308
Download เอกสารที่ใช้อบรม 1264
Download ฟอร์มเอกสารโรงเรียน 19896
ตัวชี้วัดต้องรู้ ตัวชี้วัดควรรู้ 10523
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 1414
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 6720
แบบฟอร์มเอกสารแจ้งซ่อม วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ 1320
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan ปี 2560 27037
รายงานสารสนเทศปี 55-58 1545
รด-ใบรับรองการนำปลด 5440
ฟอร์มผ้าป่า ปีการศึกษา 2558 1459
คำนวณ SDQ 8407
แบบฟอร์มวัดผล (Test Blue Print) 12250
โหลด font ภาษาไทย 4815
ใบสมัคร internet WiFi ของ ครู และนักเรียน 2636