เมนูหลัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เมนูแนะนำสำคัญ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

4890613
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
463
2983
27108
4786314
59496
130346
4890613

Your IP: 3.230.173.188
Server Time: 2024-06-15 04:52:07

Login Form

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
Download Driver Printer New RISO 559
Download Driver Printer RICOH 520
00-เอกสารฝ่ายนโยบายและแผนงาน (28 ก.ย. 2564) 2185
สมุดบันทึกการคุมงานก่อสร้าง (กลุ่มบริหารงบประมาณ) 1103
แบบฟอร์ม และขั้นตอนการทำบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2564 1222
ข้อมูล รายชื่่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 วันที่ 4 ก.พ. 2564 2292
ใบเช็คชื่อชุมนุม,กำหนดการสอบ (09/09/2563) 2811
การทำ ปพ5 ในภาค 1 ปี 2563 (ลงวันที่ 4 ส.ค. 2563) 3564
ขั้นตอนการจัดทำหน้าบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2563 1654
คู่มืองานเมนูจัดซื้อ-จัดจ้าง (ลงเมื่อ 21 พ.ค. 2563) 1512
แบบฟอร์มใบเสนอราคา และแบบฟอร์มสำรองจ่าย (24/3/2563) 1511
รายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 (11/พ.ย./2562) 2098
จากงานพัฒนาผู้เรียน คุณครูสมชาย (กิจ) ปรับปรุง 8/11/2562 1620
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว (11/7/2562) 1590
ข้อมูลบัตรล่าสุด ( 4/7/2562 ) 1431
จากงานนิเทศ : แบบบันทึกตรวจเยียมชั้นเรียน ( 5/6/2562 ) 2457
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562 (29/5/2562) 3006
จากงานพัฒนาผู้เรียน ครูสมชาจ กิจสุวรรณ 1668
SAR กลุ่มสาระ 61 ปรับแก้ (3/4/2562) 3053
ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคคล ( 15/3/2562) 1974
ใบขออนุญาตผู้ปกครอง กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 1421
Download Font -> Js Chulee 9755
โครงสร้างการบริหารและพรรณนางาน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 2844
อบรมวันที่ 24 พ.ย. 2561 1355
ตัวชี้วัดสวนพฤษศาสตร์,ประมวลรายวิชา,สุขศึกษา จาก ครูนวลสวาสดิ์ 1390
โปรแกรม Logbook Teacher เวอร์ชั่น 5ต.ค.61 1922
ฟอร์มราชการ มาตรฐาน 1712
เอกสารส่งครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 ( 16 ส.ค. 2561) 11093
ครูดีไม่มีอบายมุข 2561 (25/7/2561) 19299
ปกเอกสารวิชาการ ( 19 ก.ค. 2561) 2260
โปรแกรม Logbook และคู่มือ Logbook (15/7/2561) 1586
แบบบันทีกการจัดสอน,การสอนซ่อมเสริม ฯลฯ ( 25/6/2561 ) 33165
แบบฟอร์มการมีส่วนร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (6/6/2561) 33147
การทำ ปพ.5 ปีการศึกษา 2561 (31/5/2561) 18485
เอกสารส่งเบิกการอบรม คูปอง 10,000 บาท โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม (31/5/2561) 1508
แนวปฏิบัติในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21และว17 (15/5/2561) 32396
เอกสารการประชุมชี้แจง ว21/2560, ว22/2560 และ Logbook (15/5/2561) 1752
คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17-2552 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (15/5/2561) 186263
แบบประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ ว21 (15/5/2561) 55792
แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2561 ( 16/2/2561) 3529
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ( 16/2/2561 ) 1948
คำนวณค่าเฉลี่ย-S.D.-ผลการเรียนและแปลผลแบบสอบถาม-22560 (30/1/2561) 2111
แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ5ภ2ปี60 ) 13809
สรุปผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ธควผ01) 3952
Template Powerpoint 5539
OBECQAฟอร์ม6หมวด 8342
วิธีโหลดเอกสารลงเครื่อง 1364
เอกสารประกอบการรายงานผลการอบรม ประชุม สัมนา 1666
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 2560 24168
รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ 1586
เอกสารส่งเรื่องขอยืมเงิน การอบรมของครู 1400
แบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 16660
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 2559-2560 18771
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10730
ขั้นตอนการใช้งาน Internet Wifi ในโรงเรียน ธ.ค. 7724
แบบบันทึการเยี่ยมบ้าน 2560 2594
เอกสารวันอบรม งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2560 1532
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล 21331
คู่มือวัดผล ปรับปรุงปี 2560 5770
ไฟล์ถูกซ่อนทำอย่างไร 1281
แบบประเมินลดเวลาเรียนของครู (ครูสมชาย กิจ) 1427
Download เอกสารที่ใช้อบรม 1421
Download ฟอร์มเอกสารโรงเรียน 20602
ตัวชี้วัดต้องรู้ ตัวชี้วัดควรรู้ 11204
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 1562
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 7041
แบบฟอร์มเอกสารแจ้งซ่อม วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ 1437
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan ปี 2560 27572
รายงานสารสนเทศปี 55-58 1668
รด-ใบรับรองการนำปลด 5785
ฟอร์มผ้าป่า ปีการศึกษา 2558 1749
คำนวณ SDQ 9291
แบบฟอร์มวัดผล (Test Blue Print) 12877
โหลด font ภาษาไทย 5251
ใบสมัคร internet WiFi ของ ครู และนักเรียน 2832