เมนูหลัก

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เมนูแนะนำสำคัญ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

4891087
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
937
2983
27582
4786314
59970
130346
4891087

Your IP: 3.230.173.188
Server Time: 2024-06-15 05:53:38

Login Form

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนในสวัสดิการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ริมถนนพหลโยธิน ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

พ.ศ. 2516 ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ชื่อว่า"โรงเรียนคลองหลวงวิทยาคม"โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบางขันและเปิด สอนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • พ.ศ. 2518 กรมสามัญศึกษาได้รับมองที่ดินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จำนวน50ไร่ใช้เป็นสถานที่ ก่อสร้างโรงเรียน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมได้ย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
 • พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและโรงเรียนได้รับพิจารณาคัดเลือก จากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมชนบท รุ่นที่ 14  (คมช)
 • พ.ศ. 2524 เข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงส่งเสริมการบริหารโรงเรียนให้ถึงเกณฑ์มาตรฐาน (ปบม.) และได้รับพระราชทานโรงเรียนดีเด่นขนาดกลาง
 • พ.ศ. 2526 ได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงานเขตการศึกษา 1 เป็นโรงเรียนที่ปรับปรุงการบริหารโรงเรียนรวม 6 หมวดงาตถึงเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก
 • พ.ศ. 2529 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนคลองหลวงวิทยาคมเป็น โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเป็นโรงเรียนในโครงการร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2533 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนตัวอย่างการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอาชีพ
 • พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาพาณิชยการ
 • พ.ศ. 2543 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศให้เป็นโรงเรียนสวัสดิการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2546 เป็นโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการและได้เปลี่ยนหลักสูตรปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพาณิชยการ เป็นสาขาธุรกิจคอมพิวเตอร์
 • พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนคุณภาพ วิทย์-คณิตพิเศษ (GEP) และห้องเรียนคุณภาพ อังกฤษพิเศษ English Program (EP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เป็นรุ่นแรกจำนวน 4 ห้อง
 • พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานสากล ของสำนักงานมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนคุณภาพเพิ่มอีก 4 ห้อง รวมเป็น 8 ห้อง
 • พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนคุณภาพเพิ่มอีก 4 ห้อง รวมเป็น 12 ห้อง
 • พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับกลุ่มบริษัท CP ALL  และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 • พ.ศ. 2560 โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ Education HUB